Često postavljana pitanja

Ovdje možete pronaći ćete pitanja i odgovore na slijedeće teme: 1. Građanskonopravna uredba Srebrenica 2. Podnošenje zahtjeva 3. Nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari

FAQ

Građanskopravna uredba Srebrenica

Uredba za naknadu štete države Nizozemske. Uredba srodnicima preminulih omogućava pristupačnu, vansudsku i bez potrebe angažovanja advokata, naknadu štete. Ukoliko podnesete zahtjev na osnovu ove uredbe, izbjeći ćete dugotrajne i skupe postupke za utvrđivanje štete pred sudom. Ovom uredbom, država Nizozemska je unaprijed odredila iznose štete.

Možete podnijeti zahtjev ako se bili:

  • Supruga žrtve kada je preminuo.
  • U vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja trajala najmanje tri godine kada je preminuo.
  • U vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja je trajala kraće od tri godine kada je preminuo, ukoliko je u toj vanbračnoj zajednici rođeno dijete.
  • Dijete žrtve.
  • Roditelj žrtve.
  • Brat ili sestra žrtve.

 

Pod ‘kada je preminuo’ podrazumijeva se datum 13. juli 1995. godine. Tačan datum smrti žrtve se često ne može sa sigurnošću utvrditi.

Uredba za naknadu štete predviđa naknadu štete u iznosu od € 15.000 ako ste bili u braku ili vanbračnoj zajednici sa žrtvom navedenom u uredbi. Dijete, roditelj, brat ili sestra mogu doći u obzir za naknadu štete od € 10.000. Prema uredbi nije moguće zatražiti veći iznos.

Dužni ste dostaviti potpun i tačan obrazac za zahtjev. Također ste dužni priložiti nekoliko dokumenata uz ovaj obrazac. Isti su detaljno opisani pod rubrikom zahtjevi, drugi korak.

Zahtijevamo identifikacioni dokument kako bi mogli uvrditi da ste Vi osoba koja podnosi zahtjev a ne neko u Vaše ime. Zahtijevamo dokumente na osnovu kojih možete učiniti vjerovatnim da imate u uredbi naveden porodični odnos sa žrtvom kako bi se uvjerili u to da samo osobe koje imaju pravo za naknadu štete u okviru ove uredbe dođu u obzir za istu.

Da, možete podnijeti zahtjev. U tom slučaju ćemo postupiti u skladu sa okolnostima. Vaš zahtjev započinje podnošenjem obrasca za zahtjev. Obrazloženje Vaše situacije možete dati u ‘prostoru za komentare’ predviđen u obrascu za zahtjev.

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti od 15. juna 2021. zaključno sa 14. junom 2023. godine. Komisija neće obrađivati zahtjeve podnesene 15. juna 2023. ili kasnije.

FAQ

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za naknadu štete na osnovu građanskopravne uredbe Srebrenica možete podnijeti isključivo kod Nizozemske Komisije za naknadu štete Potočari.

Za podnošenje zahtjeva potreban Vam je obrazac za zahtjev. Ovaj obrazac možete preuzeti sa ove web stranice. Obrazac također možete zatražiti putem pošte, faksom, e-mailom ili putem obrasca ‘zahtjev za informacije’ koji možete naći na ovoj web stranici.

Da, to je moguće. Srodnici koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu podnijeti više zahtjeva za naknadu štete.

Pod porodičnim odnosom prvog stepena podrazumijeva se odnos supružnika ili partnera i odnos roditelja i djece. Naprimjer, majka koja ja izgubila supruga i sina, može primiti naknadu štete za oba člana porodice, kao i roditelj koji je izgubio više djece. Za svaku žrtvu je potrebno podnijeti odvojen zahtjev.

Možete podnijeti zahtjev. Morate sa pismenim dokazima učiniti vjerovatnim da ste pretrpjeli štetu.

Ne možete uložiti prigovor ili žalbu protiv odluke o odbijanju Vašeg zahtjeva. Vama ostaje otvorena mogućnost za pokretanje građanskog postupka protiv države Nizozemske radi moguće naknade.

Vaši zakonski nasljednici će primiti naknadu štete u slučaju Vaše smrti za vrijeme obrade zahtjeva. Postoje dva uslova: već ste podnijeli zahtjev i dolazite u obzir za naknadu štete.

Nakon prijema Vašeg potpunog zahtjeva, postupak će otprilike trajati tri mjeseca.

Možete podnijeti zahtjev. U tom slučaju ćemo postupiti u skladu sa okolnostima. Vaš zahtjev započinje podnošenjem obrasca za zahtjev. Obrazloženje Vaše situacije možete dati u ‘prostoru za komentare’ predviđen u obrascu za zahtjev.

Stupit ćemo u kontakt s Vama ukoliko se tokom razmatranja zahtjeva pojave određena pitanja. U slučaju da želite sami izvršiti izmjene u Vašem zahtjevu, molimo Vas da stupite u kontakt s nama. Putem obrasca ‘zahtjev za informacije’ na ovoj web stranici možete zatražiti povratni poziv.

Nema potrebe za ponovnim podnošenjem zahtjeva. Ukoliko Vaš zahtjev nije potpun ili ukoliko se tokom procijene pojave određena pitanja, stupit ćemo u kontakt s Vama.

Sproveli smo istragu o prisustvu muških izbjeglica koji su se tog dana nalazili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima. Rezultate istrage upoređujemo sa podacima koje Vi unesete o žrtvi. U slučaju pitanja o prisustvu Vašeg srodnika u bazi u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine, stupit ćemo s Vama u kontakt.

FAQ

Nizozemska Komisija za naknadu štete Potocari

Nezavisni smo izvršilac uredbe koja služi za sprovedbu presude Vrhovnog suda od 19. jula 2019. godine. Srodnici žrtava koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima mogu kod nas podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Odgovorni smo za:

  • Prijem i evidentiranje Vašeg zahtjeva za naknadu štete.
  • Procjena zahtjeva.
  • Zaključivanje ugovora o nagodbi sa Vama kao podnosiocem zahtjeva, odbijanje zahtjeva ili traženje dodatnih informacija i donošenje dodatnih odluka o Vašem zahtjevu na osnovu ovoga.

 

Nismo odgovorni za sadržaj građanskopravne uredbe. Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova donijeli su ovu uredbu. Nakon što obe strane potpišu ugovor o nagodbi, Ministarstvo odbrane će se pobrinuti za isplatu.

Građanskopravna uredba nudi srodnicima muških žrtava mogućnost da dobiju pristupačnu, vansudsku i – ukoliko poželjno – bez potrebe angažovanja advokata jednokratnu naknadu štete. Ova uredba je alternativa za često dugotrajne i skupe postupke utvrđivanja štete.

Možemo Vam pružiti podršku sa Vašim zathjevom na razne načine. Za sva pitanja kontaktirajte našu kancelariju Sarajevu ili Hagu. Možete nam poslati e-mail, faks, kontaktirati nas poštom ili zatražiti povratni poziv. Na našoj web stranici možete naći detaljne informacije o postupku zahtjeva kao i obrazac putem kojeg možete zatražiti dodatne informacije.