Često postavljana pitanja

Ovdje možete pronaći ćete pitanja i odgovore na slijedeće teme:
1. Građanskonopravna uredba Srebrenica
2. Podnošenje zahtjeva
3. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva
4. Nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari

FAQ

Građanskopravna uredba Srebrenica

Uredba za naknadu štete države Nizozemske. Uredba srodnicima preminulih omogućava pristupačnu, vansudsku i bez potrebe angažovanja advokata, naknadu štete. Ukoliko podnesete zahtjev na osnovu ove uredbe, izbjeći ćete dugotrajne i skupe postupke za utvrđivanje štete pred sudom. Ovom uredbom, država Nizozemska je unaprijed odredila iznose štete.

Možete podnijeti zahtjev ako se bili:

  • Supruga žrtve kada je preminuo.
  • U vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja trajala najmanje tri godine kada je preminuo.
  • U vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja je trajala kraće od tri godine kada je preminuo, ukoliko je u toj vanbračnoj zajednici rođeno dijete.
  • Dijete žrtve.
  • Roditelj žrtve.
  • Brat ili sestra žrtve.

Pod ‘kada je preminuo’ podrazumijeva se datum 13. juli 1995. godine. Tačan datum smrti žrtve se često ne može sa sigurnošću utvrditi.

Uredba za naknadu štete predviđa naknadu štete u iznosu od € 15.000 ako ste bili u braku ili vanbračnoj zajednici sa žrtvom navedenom u uredbi. Dijete, roditelj, brat ili sestra mogu doći u obzir za naknadu štete od € 10.000. Prema uredbi nije moguće zatražiti veći iznos.

U presudi suda i u građanskopravnoj uredbi pod UN-bazom nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima podrazumijeva se teren fabrike u Potočarima na kojem se prije rata nalazila fabrika baterija i akumulatora. Na ovom bivšem terenu fabrike, s desne strane ceste od Srebrenice do Bratunca, smještene su bile hale montaže, skladišta i administrativna zgrada. Od aprila 1994. godine ovdje je bio smješten glavni štab nizozemskog bataljona. Karakteristične za bazu su bile ogromne hale fabrike baterija u kojima je nizozemski bataljon držao svoja vozila. S prednje strane ovih hala nalazila se velika livada. Teren UN-baze nizozemskog bataljona (Dutchbat) bio je ograđen visokom ogradom. Na krajevima ograde bila su postavljena stražarska mjesta nizozemskog bataljona.

Zemljišna lokacija na kojoj je podignuto Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine te bivša Fabrika akumulatora u Potočarima sastavni dio Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Građanskopravna uredba se odnosi na približno 350 muških izbjeglica koji su se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine nalazili u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima. U odnosu na ukupan broj žrtava genocida ovo je ograničena grupa. U presudi sud je odredio da je Nizozemska Država odgovorna za sudbinu grupe muških izbjeglica, koja se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine još _nalazila u halama fabrike baterija i akumulatora. Prema ocjeni suda nizozemski bataljon je djelovao protupravno u odnosu na ovu grupu muškaraca. Nizozemski bataljon (Dutchbat), naime, je trebao ovoj grupi ponuditi izbor da ostane u halama. Zbog nepružanja tog izbora oduzeta je ovim muškarcima (mala) mogućnost da ne padnu u ruke bosanskih Srba. Naime, u velikim halama bivše fabrike baterija i akumulatora, koje su pripadale UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima, muške izbjeglice su bile van vidokruga bosanskih Srba.

Dužni ste dostaviti potpun i tačan obrazac za zahtjev. Također ste dužni priložiti nekoliko dokumenata uz ovaj obrazac. Isti su detaljno opisani pod rubrikom zahtjevi, drugi korak.

Zahtijevamo identifikacioni dokument kako bi mogli uvrditi da ste Vi osoba koja podnosi zahtjev a ne neko u Vaše ime. Zahtijevamo dokumente na osnovu kojih možete učiniti vjerovatnim da imate u uredbi naveden porodični odnos sa žrtvom kako bi se uvjerili u to da samo osobe koje imaju pravo za naknadu štete u okviru ove uredbe dođu u obzir za istu.

Da, možete podnijeti zahtjev. U tom slučaju ćemo postupiti u skladu sa okolnostima. Vaš zahtjev započinje podnošenjem obrasca za zahtjev. Obrazloženje Vaše situacije možete dati u ‘prostoru za komentare’ predviđen u obrascu za zahtjev.

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti od 15. juna 2021. zaključno sa 14. junom 2023. godine. Komisija neće obrađivati zahtjeve podnesene 15. juna 2023. ili kasnije.

FAQ

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za naknadu štete na osnovu građanskopravne uredbe Srebrenica možete podnijeti isključivo kod Nizozemske Komisije za naknadu štete Potočari.

Za podnošenje zahtjeva potreban Vam je obrazac za zahtjev. Ovaj obrazac možete preuzeti sa ove web stranice. Obrazac također možete zatražiti putem pošte, faksom, e-mailom ili putem obrasca ‘zahtjev za informacije’ koji možete naći na ovoj web stranici.

Da, to je moguće. Srodnici koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu podnijeti više zahtjeva za naknadu štete.

Pod porodičnim odnosom prvog stepena podrazumijeva se odnos supružnika ili partnera i odnos roditelja i djece. Naprimjer, majka koja ja izgubila supruga i sina, može primiti naknadu štete za oba člana porodice, kao i roditelj koji je izgubio više djece. Za svaku žrtvu je potrebno podnijeti odvojen zahtjev.

Možete podnijeti zahtjev. Morate sa pismenim dokazima učiniti vjerovatnim da ste pretrpjeli štetu.

Nakon prijema vašeg potpunog zahtjeva, ciljno vrijeme obrade je oko tri mjeseca. Trenutno morate uzeti u obzir period od šest mjeseci, jer je pristigla velika količina zahtjeva. Ako su potrebne dodatne informacije, ciljni period se primjenjuje od trenutka kada su sve informacije primljene.

Komisija je primila više od 7.000 zahtjeva. Naš je posao da sa najvećom pažnjom obradimo svaki zahtjev. Ovo oduzima puno vremena. To može dovesti do toga da nas dugo vremena nećete čuti. To ne znači, na primjer, da u Vašem zahtjevu nedostaju informacije. Ako nešto nedostaje ili nije jasno u Vašem zahtjevu, obavijestit ćemo Vas. Stoga nije potrebno da kontaktirate NCCP.

Ne možete uložiti prigovor ili žalbu protiv odluke o odbijanju Vašeg zahtjeva. Vama ostaje otvorena mogućnost za pokretanje građanskog postupka protiv države Nizozemske radi moguće naknade.

Vaši zakonski nasljednici će primiti naknadu štete u slučaju Vaše smrti za vrijeme obrade zahtjeva. Postoje dva uslova: već ste podnijeli zahtjev i dolazite u obzir za naknadu štete.

Možete podnijeti zahtjev. U tom slučaju ćemo postupiti u skladu sa okolnostima. Vaš zahtjev započinje podnošenjem obrasca za zahtjev. Obrazloženje Vaše situacije možete dati u ‘prostoru za komentare’ predviđen u obrascu za zahtjev.

Stupit ćemo u kontakt s Vama ukoliko se tokom razmatranja zahtjeva pojave određena pitanja. U slučaju da želite sami izvršiti izmjene u Vašem zahtjevu, molimo Vas da stupite u kontakt s nama. Putem obrasca ‘zahtjev za informacije’ na ovoj web stranici možete zatražiti povratni poziv.

Nema potrebe za ponovnim podnošenjem zahtjeva. Ukoliko Vaš zahtjev nije potpun ili ukoliko se tokom procijene pojave određena pitanja, stupit ćemo u kontakt s Vama.

Sproveli smo istragu o prisustvu muških izbjeglica koji su se tog dana nalazili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima. Rezultate istrage upoređujemo sa podacima koje Vi unesete o žrtvi. U slučaju pitanja o prisustvu Vašeg srodnika u bazi u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine, stupit ćemo s Vama u kontakt.

FAQ

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjeve za naknadu štete podnesene 15. juna ili kasnije komisija neće razmatrati. Nećete dobiti pismenu potvrdu o prijemu Vašeg zahtjeva.

Dobićete potvrdu o prijemu od Komisije. Vaš zahtjev će biti obrađen u skladu sa procedurom.

Podnijeli ste zahtjev prije 15. juna. Uobičajena procedura se odnosi na Vas. Dodatne informacije možete dostaviti nakon 15. juna.

Podnijeli ste zahtjev prije 15. juna. Tada se primjenjuje standardna procedura. U tom slučaju ćemo Vas kontaktirati. Također možete zatražiti povratni poziv putem obrasca ‘zahtjev za informacijama’ na ovoj web stranici.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zahtjevom dostavljenim prije 15. juna, možete nam se obratiti u jednom od naših kancelarija. Molimo Vas da zakažete termin telefonom. Takođe nas možete kontaktirati e-poštom, faksom ili poštom.

Ne, ako vaš zahtjev podnesete prije 15. juna, dobit ćete potvrdu o prijemu u roku od mjesec dana. Komisija obrađuje mnoge zahtjeve. Stoga može proći nekoliko mjeseci da dobijete odgovor na Vaš zahtjev. Uvijek nas možete kontaktirati putem e-maila, faksa, pošte ili telefona kako bi saznali više o statusu Vašeg zahtjeva.

FAQ

Nizozemska Komisija za naknadu štete Potocari

Nezavisni smo izvršilac uredbe koja služi za sprovedbu presude Vrhovnog suda od 19. jula 2019. godine. Srodnici žrtava koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima mogu kod nas podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Odgovorni smo za:

  • Prijem i evidentiranje Vašeg zahtjeva za naknadu štete.
  • Procjena zahtjeva.
  • Zaključivanje ugovora o nagodbi sa Vama kao podnosiocem zahtjeva, odbijanje zahtjeva ili traženje dodatnih informacija i donošenje dodatnih odluka o Vašem zahtjevu na osnovu ovoga.

 

 

Nismo odgovorni za sadržaj građanskopravne uredbe. Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova donijeli su ovu uredbu. Nakon što obe strane potpišu ugovor o nagodbi, Ministarstvo odbrane će se pobrinuti za isplatu.

Građanskopravna uredba srodnicima muških žrtava omogućava da prime naknadu štete na brz i pristupačan način i ukoliko je poželjno bez potrebe angažovanja advokata. Ova uredba je alternativa za često dugotrajne i skupe postupke utvrđivanja štete.

Možemo Vam pružiti podršku sa Vašim zathjevom na razne načine. Za sva pitanja kontaktirajte našu kancelariju Sarajevu ili Hagu. Možete nam poslati e-mail, faks, kontaktirati nas poštom ili zatražiti povratni poziv. Na našoj web stranici možete naći detaljne informacije o postupku zahtjeva kao i obrazac putem kojeg možete zatražiti dodatne informacije.