Komisija

Drugog jula 2020. godine osnovana je Komisija za sprovedbu građanskopravne uredbe Srebrenica. Uredba pruža mogućnost za naknadu štete na neovisan, dostupan i vansudski način.

Mandat komisije

U izvršenju zadatka nas vežu dva principa: presuda Vrhovnog suda i uredba države Nizozemske za sprovedbu ove presude.

 

Nezavisni smo i odgovorni za:

  • Prijem i evidentiranje zahtjeva za naknadu štete.
  • Procijenu podnijetog zahtjeva.
  • Zaključenje ugovora o nagodbi, odbijanje zahtjeva ili traženje dodatnih podataka od podnosioca zahtjeva i donošenje dodatne odluke o zahtjevu na osnovu ovoga.

Sastav komisije

Komisija se sastoji od tri člana sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prava, rješavanje sporova i vanjske politike. Gospođa Sylvia Wortmann je predsjedavajuća Komisije, koju također čine gospodin Fred Hammerstein i gospodin Ed Kronenburg. Gospodin Horst Junk je sekretar Komisije. Komisija je stručna u različitim oblastima koja mogu biti od pomoći u izvršenju njenog zadatka.

Gospođa Mr. S.F.M. Wortmann

Sylvia Wortmann (1956) članica je Državnog savjeta od 2004. godine. Ranije je bila profesorica porodičnog i maloljetničkog prava, savjetnica i šefica odjela za krivično pravo i sankcioniranje u Ministarstvu pravde.

Gospodin Mr. A. Hammerstein

Fred Hammerstein (1946) bio je profesor rješavanja sporova i bivši potpredsjednik Vrhovnog suda Nizozemske. Bio je predsjednik Savjetodavne komisije za povrat predmeta kulturne vrijednosti i Drugi svjetski rat.

Gospodin Mr. E. Kronenburg

Ed Kronenburg (1951) je bivši rukovodeći državni službenik. Bio je, između ostalih, generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova, Veliki majstor Kraljevske kuće i ambasador u Parizu i Pekingu.