Privatnost

Svjesni smo osjetljivosti ličnih podataka koji se traže u procesu podnošenja zahtjeva. Stoga tražimo od Vas da priložite isključivo podatke neophodne za obradu zahtjeva. Sa ovim podacima će se postupiti s najvećom povjerljivošću i pažnjom. Podaci se koriste isključivo za obradu zahtjeva.