Srodnici

Srodnik ste stradale muške izbjeglice koji je u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravio u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima? U tom slučaju možete podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Možete podnijeti zahtjev za naknadu štete ukoliko ste

  • Bili u bračnoj zajednici sa žrtvom kada je preminuo.
  • Bili u vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja trajala najmanje tri godine kada je preminuo.
  • Bili u vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja je trajala kraće od tri godine kada je preminuo, ukoliko je u toj vanbračnoj zajednici rođeno dijete.
  • Dijete žrtve.
  • Roditelj žrtve.
  • Brat ili sestra žrtve.

Pod ‘kada je preminuo’ podrazumijeva se datum 13. juli 1995. godine. Tačan datum smrti žrtve se obično ne može sa sigurnošću utvrditi.

FAQ

Ne pripadate jednoj od kategorija srodnika koji su opisani u tački 2.1 i želite podnijeti zahtjev za naknadu štete? U tom slučaju morate učiniti vjerovatnim da ste pretrpjeli štetu uslijed smrti žrtve. Mi ćemo tad postupiti u skladu sa okolnostima.

Komisija je sprovela nezavisnu istragu na temu ko je boravio u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine. Ishod istrage pruža veću pouzdanost pri utvrđivanju identiteta stradalih muških izbjeglica.

Rezultate istrage ćemo koristiti u procjeni zahtjeva za naknadu štete. Prvenstveno nam možete dostaviti smrtni list stradalog člana Vaše porodice. Uvijek ćete dobiti priliku da učinite vjerovatnim da je član Vaše porodice u popodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravio u bazi nizozemskog bataljona, također ako član Vaše porodice nije naveden u istrazi.

Pročitajte više o istraživanju

Komisija je sprovela nezavisnu istragu o broju i identitetu muških izbeglica koji su navedeni u presudi i čiji srodnici mogu doći u obzir za naknadu štete. Glavni izvori informacija za ovu istragu bili su postojeći spiskovi žrtava od strane lokalnih i međunarodnih organizacija. Ovi spiskovi su upoređeni i provjereni na osnovu nedavnih podataka Instituta za nestale osobe.

Komisija takođe raspolaže spiskovima imena Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP).