Uredba

Uredba predviđa naknadu štete od €15.000 ako ste bili supruga ili partner žrtve navedene u uredbi. Dijete, roditelj, brat ili sestra mogu doći u obzir za naknadu štete od € 10.000. Nizozemska pretpostavlja da su supruge pretrpjele štetu u ukupnom iznosu od € 150.000 a ostali navedeni srodnici štetu od ukupno € 100.000.

FAQ

  • Prema uredbi nije moguće zatražiti veći iznos.
  • U slučaju odobrenja Vašeg zahtjeva, naknada štete prema ugovoru o nagodbi se isplaćuje uz konačno namirenje. To znači da više ne možete uspješno podnijeti tužbu građanskom sudu za odgovornost države Nizozemske za sudbinu člana Vaše porodice koja je u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. boravila u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima i za čiju smrt će Vam biti isplaćena naknada.

Uredba služi za sprovedbu presude Vrhovnog suda Nizozemske od 19. jula 2019. godine. Najviši sud je presudio da je država Nizozemska postupila protupravno prema stradalim muškim izbjeglicama koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima. U svojoj presudi Vrhovni sud je odredio odgovornost Države na 10 posto štete koju su srodnici pretrpjeli kao posljedica ovog protupravnog djelovanja.

 

Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova donijeli su građanskopravnu uredbu za naknadu štete najbližih srodnika. Uredba Vama kao srodniku pruža mogućnost da dobijete naknadu štete na dostupan način i bez potrebe angažovanja advokata. Navedena uredba je alternativa često dugotrajnom, komplikovanom i emotivno teškom postupku za naknadu štete. Uredba ima za cilj jednostavan i brz postupak koji je istovremeno temeljit i pouzdan. To međutim znači da se manje može voditi računa sa specifičnim, pojedinačnim situacijama koje se vežu za svaki zahtjev. Međutim, u slučaju u uredbi navedenog srodstva se unaprijed pretpostavlja da je pretrpljena šteta. Na ovaj način ćete izbjeći složeniji postupak utvrđivanja štete.

Građanskopravna uredba (tekst Nizozemske Uredbe i obrazlozenja je vodeći)

Uredba (PDF: 110.0 KB)