Obrada

Obradićemo samo zahtjeve podnesene prije 15. juna 2023. Nakon prijema vašeg kompletnog zahtjeva, ciljno vrijeme obrade je otprilike tri mjeseca. Trenutno morate uzeti u obzir period od šest mjeseci, jer pristigla velika količina zahtjeva. Pažljiva obrada zahtijeva vrijeme. To može dovesti do toga da nas dugo vremena nećete čuti. To ne znači, na primjer, da u Vašem zahtjevu nedostaju podaci. Ako nešto nedostaje ili nije jasno u Vašem zahtjevu, obavijestit ćemo Vas.

FAQ

Dobiti ćete potvrdu o prijemu čim registriramo zahtjev. Ako Vaš zahtjev nije potpun, dobiti ćete potvrdu o prijemu uz molbu da dostavite podatke koji nedostaju.

 

Postupak obrade zahtjeva možete pročitati u našem sprovedbenom protokolu.

 

Nije odmah jasno da li je stradali član Vaše familije dotičnog dana bio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat)? Međutim, Vaš član familije je prema pouzdanim izvorima zadnji put viđen u Potočarima? U tom slučaju će Vas Komisija zamoliti da ubjedljivom informacijom ili izjavama svjedoka učinite vjerovatnim da je žrtva u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. boravila unutar ograđene UN-baze u Potočarima. Da li je Vaš član familije, prema pouzdanim izvorima, posljednji put viđen u šumi? U tom slučaju ćemo odbiti Vaš zahtjev.

 

Važno je znati: Trebate imati na umu da, na osnovu Uredbe brat ili sestra žrtve, kojima je dodijeljena več jedna naknada nemaju pravo dobiti drugu naknadu. Samo srodnici koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu dobiti više od jedne naknade štete. Pod porodičnim odnosom prvog stepena podrazumijeva se odnos supružnika ili partnera i odnos roditelja i djece. Odnos brata i sestre je porodični odnos drugog stepena. To znači da, kada Vi kao brat ili sestra potpišete ugovor o nagodbi, više ne dolazite u obzir za dodjelu druge naknade. To također znači da ako potpišete ugovor o nagodbi kao prvostepeni član porodice, ne možete dobiti naknadu za Vašeg brata ili sestru po osnovu Uredbe.

 

Procijenit ćemo Vaše podatke navedene u obrascu za zahtjev

 • Da li je vjerovatno da je žrtva boravila u bazi nizozemskog bataljona u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine?
 • Da li je utvrđeno srodstvo navedeno u uredbi?

Svi podaci su potpuni i tačni

Dolazite u obzir za naknadu štete.

Postoje nejasnoće

Pismenim putem ćemo tražiti da dostavite dodatne podatke.

Vaši dodatni podaci nisu ubjedljivi

Ne dolazite u obzir za naknadu štete.

 

 

 

Dolazite u obzir

 • Dobit ćete našu odluku pismenim putem kao i ugovor o nagodbi u duplikatu.
 • Ugovor o nagodbi se potpisuje uz konačno namirenje. Pročitajte šta ovo znači pod uslovi.
 • Slažete se? U ugovoru navedite Vaše bankovne podatke, potpišite oba primjerka i jedan primjerak pošaljite poštom komisiji u Sarajevu (BiH) ili Hagu (Nizozemska).
 • Zamolit ćemo Ministarstvo odbrane da prebaci iznos naknade štete na Vaš bankovni račun.
 • Naknadu ćete dobiti u roku od četiri sedmice nakon što primimo potpisani ugovor o nagodbi.

Ne dolazite u obzir

 • Dobit ćete pismo sa razlozima za odbijanje.
 • Nije moguće uložiti prigovor ili žalbu.

Moguće je, ali nije vjerovatno

Nije odmah jasno da je Vaš stradali član porodice bio u bazi UN-a tog dana? Ali Vaš član porodice je posljednji put viđen u Potočarima, prema pouzdanim izvorima? U tom slučaju, Komisija traži od Vas da dostavite provjerene podatke ili izjave svjedoka kako bi dokazali da je žrtva bila unutar ograde baze UN-a u Potočarima u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine. Izjave svjedoka ili dodatni dokumenti će biti primljeni i nakon 15. juna 2023. godine.

Ako želite da uz pomoć svjedoka učinite prisustvo žrtve vjerovatnim, izjave se provjeravaju vrlo pažljivo.

 

Kratki pregled postupka zahtjeva

Infografika (PDF: 84.1 KB)

Koje uslove mora ispuntini izjava svjedoka?

Šta očekujemo od Vas?

 

Prema Uredbi naknada štete je isključivo namijenjena srodnicima žrtava koje su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravile u UN-bazi (bivša fabrika akumulatora – koja je kasnije služila kao Glavni štab nizozemskog bataljona/Dutchbat) u Potočarima (u daljem tekstu „UN-baza u Potočarima“). Iz pouzdanih dostupnih javnih izvora, te na osnovu vlastitog sprovedenog istraživanja, Komisija ne može odmah utvrditi, da se član Vaše familije nalazio 13. jula 1995. godine u UN-bazi u Potočarima.

Potrebno je da nam pošaljete izjave dva svjedoka iz kojih se vidi da je član Vaše  familije  u  poslijepodnevnim  satima  13.  jula  1995.  godine  boravio  u  UN-bazi u Potočarima.

 • Jeste li vidjeli kako je žrtva napustila UN-bazu? Sa kime je bila žrtva?
 • Kada i gdje ste posljednji put vidjeli žrtvu? Opišite mjesto gdje je to bilo i u koje vrijeme?
 • Koja ste dešavanja vidjeli na dan kada ste odlazili iz Potočara?
 • Jeste li vidjeli kako je žrtva pala u ruke bosanskih Srba? Ako jeste, opišite događaj.

 

Komisija vrlo detaljno pregleda sve izjave svjedoka.

 

 

FAQ

 • Morate predati najmanje dvije ovjerene pismene izjave od dva svjedoka.
 • Potrebno je da svjedoci sami već nisu predali zahtjev za ovu žrtvu. Svjedok može biti: poznanik, familija bračnog partnera, rođak, rodica, unuk, unuka, dedo i nana.
 • Vlastita izjava bliskog člana familije koji je predao zahtjev za naknadu štete (naprimjer bračni partner, roditelj, sestra, brat, dijete žrtve) ne smatra se kao jedna od dvije pismene izjave svjedoka.
 • Vaša izjava može samo biti potpora drugim izjavama vaših svjedoka, te se dakle ne smatra kao jedna od dvije pismene izjave svjedoka.
 • Svjedoci moraju dati izjave iz vlastitog zapažanja, znači ne iz druge ruke.
 • Svjedoci moraju dati izjave neovisno jedan od drugog.
 • Svjedoci moraju dati izjave pred općinskim zvaničnikom ili pred notarom.

 

Svjedoci moraju što opširnije objasniti šta znaju o prisustvu žrtve u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. Izjave moraju sadržavati što je više moguće činjeničnih i provjerljivih informacija. Sama izjava da je žrtva bila prisutna u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. nije dovoljna.

 • Iz izjave treba da se vidi gdje se žrtva tačno nalazio u Potočarima. Stoga je važno da svjedoci opišu što je moguće više detalja o prisustvu člana Vaše porodice u UN-bazi (bivša fabrika akumulatora – Glavni štab nizozemskog bataljona/Dutchbat) u Potočarima 11., 12. i 13. jula 1995. godine.
 • Sama izjava da je žrtva bila prisutna u UN-bazi u Potočarima popodne 13. juli 1995. godine nije dovoljna.

Izjava svjedoka mora sadržavati vlastita zapažanja i činjenične podatke.

Svjedok mora odgovoriti na slijedeća pitanja:

 

 • Odakle poznajete žrtvu? Da li ste u porodičnoj vezi sa žrtvom? Ako jeste, koja je veza? Ako niste, opišete vašu vezu sa žrtvom.
 • Da li ste i Vi bili u UN-bazi u Potočarima? Ako jeste, opišite što je preciznije moguće kako ste i iz kojeg pravca ste ušli u UN-bazu u Potočarima? Kojeg dana i u koliko sati otprilike ste ušli u UN-bazu u Potočarima?
 • Možete li dokumentima ili fotografijama dokazati da ste bili u UN-bazi?
 • Kojeg dana, u koje vrijeme i na kojem mjestu ste prvi put vidjeli žrtvu u Potočarima? Sa kime je bila žrtva?
 • Da li ste vidjeli kako je žrtva ušla u UN-bazu? Ako jeste, opišite: na koji način, kojim putem, koji dan i u koje vrijeme se to desilo.
 • Kako je tačno izgledalo mjesto gdje ste boravili? Opišite što je moguće više detalja o mjestu (zgradi, sobi i/ili prostoru) gdje ste boravili.
 • Opišite što više događaja koje ste lično vidjeli na mjestu gdje ste boravili.
 • Da li je žrtva bila u Vašoj blizini sve ovo vrijeme? Ako nije, možete li objasniti gdje je i sa kime je žrtva bila? Sjećate li se imena (muških) izbjeglica koje ste tu sreli?
 • Kojeg dana i u koje vrijeme ste napustili UN-bazu? Opišite kako ste napustili UN-bazu, kojim putem. Šta ste sve vidjeli?
 • Jeste li vidjeli kako je žrtva napustila UN-bazu? Sa kime je bila žrtva?
 • Kada i gdje ste posljednji put vidjeli žrtvu? Opišite mjesto gdje je to bilo i u koje vrijeme.
 • Koja ste dešavanja vidjeli na dan kada ste odlazili iz Potočara?
 • Jeste li vidjeli kako je žrtva pala u ruke bosanskih Srba? Ako jeste, opišite događaj.