Zahtjev

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti od 15. juna 2021. zaključno sa 14. junom 2023. godine. Komisija neće obrađivati zahtjeve podnesene 15. juna 2023. ili kasnije.

Na koji način podnosite zahtjev?

Prije podnošenja zahtjeva ste dužni pročitati uslove.

Postupak zahtjeva sastoji se od šest koraka.

 • Prvi korak: Zatražite obrazac za zahtjev
 • Drugi korak: Popunite obrazac i priložite potrebne dokumente
 • Treći korak: Učinite vjerovatnim da postoji srodnost sa žrtvom
 • Četvrti korak: Podnesite svoj zahtjev (to se može učiniti na pet načina)
 • Peti korak: Obrada zahtjeva
 • Šesti korak: Nastavak

FAQ

 • Navedite ko ste, gdje živite i na koji način možemo najlakše s Vama stupiti u kontakt. Identifikujte se putem ovjerene kopije Vašeg pasoša ili lične karte* ili pokažite pasoš ili ličnu kartu u našoj kancelariji u Hagu (Nizozemska) ili u Sarajevu (BiH). Kopiju pasoša ili lične karte možete ovjeriti u opštini ili kod notara.
 • Navedite ime srodnika kojeg ste izgubili. Priložite kopiju smrtnog lista.

* U slučaju da priložite ovjerenu kopiju pasoša ili lične karte koji nisu izdati u Nizozemskoj, molimo Vas da prekrijete Vaš jedinstveni broj.

Navedite Vaše srodstvo sa žrtvom. Molimo Vas da dostavite slijedeće pismene dokumente kako biste učinili vjerovatnim da ste u srodstvu sa žrtvom.

 • Ako ste bili supruga žrtve kada je preminuo:
  • Kopija vjenčanog lista iz koje je vidljivo da ste bili u bračnoj zajednici sa žrtvom.
 • Ako ste bili u vanbračnoj zajednici od najmanje tri godine sa žrtvom kada je preminuo:
  • Kopija dokumenta ili pismena izjava dva svjedoka iz koje slijedi da ste bili tri godine ili duže u vanbračnoj zajednici sa žrtvom kada je preminuo. Izjave svjedoka moraju biti date pred opštinskim zvaničnikom ili notarom.
 • Ako ste bili u vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja je trajala kraće od tri godine kada je preminuo i ukoliko je u toj vanbračnoj zajednici rođeno dijete:
  • Kopija rodnog lista djeteta iz kojeg se može zaključiti da je dijete rođeno u vanbračnoj zajednici u roku od tri godine prije smrti žrtve.
 • Ako ste dijete žrtve:
  • Kopija Vašeg rodnog lista iz kojeg je vidljivo da ste dijete žrtve.
 • Ako ste roditelj žrtve:
  • Kopija rodnog lista žrtve koja potvrđuje da ste Vi roditelj.
 • Ako ste brat ili sestra žrtve:
  • Kopija Vašeg rodnog lista i rodnog lista žrtve, koji zajedno potvrđuju da ste brat ili sestra žrtve.

Ukoliko ste dalji srodnik, i porodična veza nije gore navedena

 • Sami možete odlučiti na koji način ćete učiniti vjerovatnim da:
  • Ste u srodstvu sa žrtvom;
  • Ste pretrpjeli štetu uslijed smrti žrtve.

Potpišite Vaš zahtjev i pošaljite obrazac za zahtjev i potrebne dokumente Komisiji:

 • Putem e-maila na office@nccpotocari.nl.
 • Poštom u kancelariju u Sarajevu (BiH) ili Hagu (Nizozemska).
 • Lično u našoj kancelariji u Sarajevu (BiH) ili u Hagu (Nizozemska).
 • Putem faksa na +31 70 326 22 12.
 • Putem ShareFile opcije: zatražite link preko office@nccpotocari.nl za digitalno slanje zahtjeva.

Dobit ćete potvrdu o prijemu čim primimo zahtjev. Ako Vaš zahtjev nije potpun, dobit ćete potvrdu o prijemu uz molbu da dostavite podatke koji nedostaju. Cilj nam je da obradimo Vaš zahtjev u roku od tri mjeseca nakon prijema svih potrebnih podataka. Postupak obrade zahtjeva možete pročitati u našem sprovedbenom protokolu.

Procijenit ćemo Vaše podatke navedene u obrascu za zahtjev

 • Da li je vjerovatno da je žrtva boravila u bazi nizozemskog bataljona u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine?
 • Da li je utvrđeno srodstvo navedeno u uredbi?

Svi podaci su potpuni i tačni

Dolazite u obzir za naknadu štete.

Postoje nejasnoće

Pismenim putem ćemo tražiti da dostavite dodatne podatke.

Vaši dodatni podaci nisu ubjedljivi

Ne dolazite u obzir za naknadu štete.

Dolazite u obzir

 • Dobit ćete našu odluku pismenim putem kao i ugovor o nagodbi u duplikatu.
 • Ugovor o nagodbi se potpisuje uz konačno namirenje. Pročitajte šta ovo znači pod uslovi.
 • Slažete se? U ugovoru navedite Vaše bankovne podatke, potpišite oba primjerka i jedan primjerak pošaljite poštom komisiji u Sarajevu (BiH) ili Hagu (Nizozemska).
 • Zamolit ćemo Ministarstvo odbrane da prebaci iznos naknade štete na Vaš bankovni račun.
 • Naknadu ćete dobiti u roku od četiri sedmice nakon što primimo potpisani ugovor o nagodbi.

Ne dolazite u obzir

 • Dobit ćete pismo sa razlozima za odbijanje.
 • Nije moguće uložiti prigovor ili žalbu.

Kratki pregled postupka zahtjeva

Infografika (PDF: 84.1 KB)