Zahtjev

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti od 15. juna 2021. zaključno sa 14. junom 2023. godine. Komisija neće obrađivati zahtjeve podnesene 15. juna 2023. ili kasnije.

Na koji način podnosite zahtjev?

Prije podnošenja zahtjeva ste dužni pročitati uslove.

Postupak zahtjeva sastoji se od šest koraka.

 • Prvi korak: Zatražite obrazac za zahtjev
 • Drugi korak: Popunite obrazac i priložite potrebne dokumente
 • Treći korak: Učinite vjerovatnim da postoji srodnost sa žrtvom
 • Četvrti korak: Podnesite svoj zahtjev (to se može učiniti na pet načina)
 • Peti korak: Obrada zahtjeva
 • Šesti korak: Nastavak

FAQ

 • Navedite ko ste, gdje živite i na koji način možemo najlakše s Vama stupiti u kontakt. Identifikujte se putem ovjerene kopije Vašeg pasoša ili lične karte* ili pokažite pasoš ili ličnu kartu u našoj kancelariji u Hagu (Nizozemska) ili u Sarajevu (BiH). Kopiju pasoša ili lične karte možete ovjeriti u opštini ili kod notara.
 • Navedite ime srodnika kojeg ste izgubili. Priložite kopiju smrtnog lista.

* U slučaju da priložite ovjerenu kopiju pasoša ili lične karte koji nisu izdati u Nizozemskoj, molimo Vas da prekrijete Vaš jedinstveni broj.

Navedite Vaše srodstvo sa žrtvom. Molimo Vas da dostavite slijedeće pismene dokumente kako biste učinili vjerovatnim da ste u srodstvu sa žrtvom.

 • Ako ste bili supruga žrtve kada je preminuo:
  • Kopija vjenčanog lista iz koje je vidljivo da ste bili u bračnoj zajednici sa žrtvom.
 • Ako ste bili u vanbračnoj zajednici od najmanje tri godine sa žrtvom kada je preminuo:
  • Kopija dokumenta ili pismena izjava dva svjedoka iz koje slijedi da ste bili tri godine ili duže u vanbračnoj zajednici sa žrtvom kada je preminuo. Izjave svjedoka moraju biti date pred opštinskim zvaničnikom ili notarom.
 • Ako ste bili u vanbračnoj zajednici sa žrtvom koja je trajala kraće od tri godine kada je preminuo i ukoliko je u toj vanbračnoj zajednici rođeno dijete:
  • Kopija rodnog lista djeteta iz kojeg se može zaključiti da je dijete rođeno u vanbračnoj zajednici u roku od tri godine prije smrti žrtve.
 • Ako ste dijete žrtve:
  • Kopija Vašeg rodnog lista iz kojeg je vidljivo da ste dijete žrtve.
 • Ako ste roditelj žrtve:
  • Kopija rodnog lista žrtve koja potvrđuje da ste Vi roditelj.
 • Ako ste brat ili sestra žrtve:
  • Kopija Vašeg rodnog lista i rodnog lista žrtve, koji zajedno potvrđuju da ste brat ili sestra žrtve.

Ukoliko ste dalji srodnik, i porodična veza nije gore navedena

 • Sami možete odlučiti na koji način ćete učiniti vjerovatnim da:
  • Ste u srodstvu sa žrtvom;
  • Ste pretrpjeli štetu uslijed smrti žrtve.

Potpišite Vaš zahtjev i pošaljite obrazac za zahtjev i potrebne dokumente Komisiji:

 • Putem e-maila na office@nccpotocari.nl.
 • Poštom u kancelariju u Sarajevu (BiH) ili Hagu (Nizozemska).
 • Lično u našoj kancelariji u Sarajevu (BiH) ili u Hagu (Nizozemska).
 • Putem faksa na +31 70 326 22 12.
 • Putem ShareFile opcije: zatražite link preko office@nccpotocari.nl za digitalno slanje zahtjeva.

Dobiti ćete potvrdu o prijemu čim registriramo zahtjev. Ako Vaš zahtjev nije potpun, naprimjer zato što nedostaje rodni list, dobiti ćete potvrdu o prijemu uz molbu da dostavite podatke koji nedostaju.

 

Nije odmah jasno da li je stradali član Vaše familije dotičnog dana bio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat)? Međutim, Vaš član familije je prema pouzdanim izvorima zadnji put viđen u Potočarima? U tom slučaju će Vas Komisija zamoliti da ubjedljivom informacijom ili izjavama svjedoka učinite vjerovatnim da je žrtva u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. boravila unutar ograđene UN-baze u Potočarima

 

Da li je Vaš član familije, prema pouzdanim izvorima, posljednji put viđen u šumi? U tom slučaju ćemo odbiti Vaš zahtjev.

 

Važno je znati: Trebate imati na umu da, na osnovu Uredbe brat ili sestra žrtve, kojima je dodijeljena več jedna naknada nemaju pravo dobiti drugu naknadu. Samo srodnici koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu dobiti više od jedne naknade štete. Pod porodičnim odnosom prvog stepena podrazumijeva se odnos supružnika ili partnera i odnos roditelja i djece. Odnos brata i sestre je porodični odnos drugog stepena. To znači da, kada Vi kao brat ili sestra potpišete ugovor o nagodbi, više ne dolazite u obzir za dodjelu druge naknade. To također znači da ako potpišete ugovor o nagodbi kao prvostepeni član porodice, ne možete dobiti naknadu za Vašeg brata ili sestru po osnovu Uredbe.

 

Cilj nam je da obradimo Vaš zahtjev u roku od tri mjeseca nakon prijema svih potrebnih podataka. Ciljni rok važi od momenta primitka kompletne informacije. Postupak obrade zahtjeva možete pročitati u našem sprovedbenom protokolu.

Procijenit ćemo Vaše podatke navedene u obrascu za zahtjev

 • Da li je vjerovatno da je žrtva boravila u bazi nizozemskog bataljona u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine?
 • Da li je utvrđeno srodstvo navedeno u uredbi?

Svi podaci su potpuni i tačni

Dolazite u obzir za naknadu štete.

Postoje nejasnoće

Pismenim putem ćemo tražiti da dostavite dodatne podatke.

Vaši dodatni podaci nisu ubjedljivi

Ne dolazite u obzir za naknadu štete.

Dolazite u obzir

 • Dobit ćete našu odluku pismenim putem kao i ugovor o nagodbi u duplikatu.
 • Ugovor o nagodbi se potpisuje uz konačno namirenje. Pročitajte šta ovo znači pod uslovi.
 • Slažete se? U ugovoru navedite Vaše bankovne podatke, potpišite oba primjerka i jedan primjerak pošaljite poštom komisiji u Sarajevu (BiH) ili Hagu (Nizozemska).
 • Zamolit ćemo Ministarstvo odbrane da prebaci iznos naknade štete na Vaš bankovni račun.
 • Naknadu ćete dobiti u roku od četiri sedmice nakon što primimo potpisani ugovor o nagodbi.

Ne dolazite u obzir

 • Dobit ćete pismo sa razlozima za odbijanje.
 • Nije moguće uložiti prigovor ili žalbu.

Kratki pregled postupka zahtjeva

Infografika (PDF: 84.1 KB)

Koje uslove mora ispuniti izjava svjedoka?

Tražili smo od Vas dodatnu informaciju, jer nije odmah jasno da je žrtva bila u UN-bazi nizozemskog batlajona (Dutchbat) u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. godine. Morate dostaviti činjenične podataka i provjerive informacije. Ukoliko želite da pomoću svjedoka učinite prisustvo žrtve vjerovatnim, izjave svjedoka vrlo pažljivo provjeravamo. Izjave svjedoka moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

FAQ

Moraju biti najmanje dvije pismene izjave svjedoka. Izjava samog podnosioca zahtjeva se ne smatra nezavisnom izjavom svjedoka. Svjedoci moraju svoje izjave dati neovisno jedan od drugog. Moraju svjedočiti iz vlastitog zapažanja o prisustvu žrtve u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. Svjedoci moraju izjavu dati pred općinskim službenikom ili notarom.

Svjedoci moraju što opširnije objasniti šta znaju o prisustvu žrtve u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. Izjave moraju sadržavati što je više moguće činjeničnih i provjerljivih informacija. Sama izjava da je žrtva bila prisutna u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima u popodnevnim satima 13. jula 1995. nije dovoljna.

Izjava svjedoka treba da sadrži činjeničnu informaciju a odgovori na slijedeća pitanja moraju biti što je moguće opširniji:

 • Otkud svjedok poznaje preminulog člana Vaše familije? Da li se radi o porodičnom odnosu, ako da, o kojem odnosu?
 • Da li je i svjedok bio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima? Ako jeste, kako je stigao tamo?
 • Da li je svjedok radio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima? Ako jeste, koji je posao tamo obavljao?
 • Da li je prisutnost svjedoka u UN-bazi negdje dokumentovana?
 • Da li je svjedok bio zajedno sa žrtvom kad je stigao u UN-bazu nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima? Kada je to tačno bilo?
 • Kako je mjesto, gdje su žrtva i svjedok stigli zajedno, tačno izgledalo? Može li svjedok što tačnije opisati kako su svjedok i žrtva ušli u UN-bazu nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima?
 • Ako svjedok nije stigao zajedno sa žrtvom, kada je svjedok tada prvi put i kada je zadnji put vidio žrtvu?
 • Na kojoj lokaciji je svjedok tačno vidio žrtvu? Da li svjedok može što je moguće tačnije opisati kako je mjesto izgledalo gdje su svjedok i žrtva jedan drugog vidjeli?
 • Od kada do kada je svjedok bio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima? Da li je svjedok svo vrijeme bio u blizini žrtve, ili je bilo perioda da je žrtvabila odsutna, izvan vidokruga svjedoka?
 • Kada i kako je svjedok sam napustio Potočare?
 • Šta konkretno svjedok može reći o događajima 13. jula 1995. godine u Potočarima?
 • Šta svjedok može reći o deportaciji?
 • Kada je svjedok posljednji put vidio žrtvu?
 • Da li je svjedok vidio kako žrtva odlazi? Ako jeste, kada je to bilo?
 • Da li je svjedok vidio kako je žrtva pala u ruke bosanskim Srbima?
 • Kada i kojim putem je preminuli član Vaše familije ušao u UN-bazu nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima? Kako je svjedok saznao za UN-bazu nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima?
 • Da li je svjedok bio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima 13. jula 1995. godine? Šta može svjedok tačno da ispriča o tom danu? Može li svjedok dati što detaljniju izjavu o činjeničnim događajima toga dana? Šta je svjedok tačno vidio?

Komisija vrlo detaljno pregleda sve izjave svjedoka.