Introduction

Nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari je nezavisni izvršilac građanskopravne uredbe Srebrenica. Srodnici stradalih muških izbjeglica, koje su se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine nalazile u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima, mogu Nizozemskoj Komisiji za naknadu štete Potočari uputiti zahtjev za naknadu štete. Ovdje ćete između ostalog naći informaciju o sadržaju uredbe, u kojem slučaju dolazite u obzir i o samoj zahtjevnoj proceduri. Molimo Vas da posebno pomno pročitate poglavlje “Srodnici” prije nego što pošaljete zahtjev.

Komisija je od juna 2021., kad je počela sa radom, primila jako puno zahtjeva. Komisija vrlo pomno procjenjuje svaki zahtjev, jer, prema presudi suda, samo srodnici manje grupe žrtava genocida, mogu doći u obzir za naknadu štete. U međuvremeno je određenom broju podnosilaca zahtjev za naknadu štete priznat. Za priznavanje zahtjeva važi da je učinjeno vjerovatnim da se stradali član familije u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine nalazio u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima. Od mnogih podnosilaca zahtjeva traženo je da dostave pouzdanu informaciju. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne može da dostavi uvjerljivu informaciju da je član familije toga dana popodne zaista tražio zaštitu u hali UN-baze na terenu bivše fabrike akumulatora, komisija će odbiti zahtjev.

FAQ

Kada mogu predati zahtjev?

Ova građanskopravna uredba (& obrazloženje) služi za sprovedbu presude Vrhovnog suda Nizozemske od 19. jula 2019. godine. U svojoj presudi Vrhovni sud je odredio odgovornost Države na 10 posto štete koju su pretrpjeli srodnici stradalih muških izbjeglica koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima.

Građanskopravna uredba srodnicima muških žrtava omogućava da prime naknadu štete na brz i pristupačan način i ukoliko je poželjno bez potrebe angažovanja advokata. Ovom uredbom ćete izbjeći često dugotrajan i složen sudski postupak utvrđivanja štete koji obuhvata brojne troškove. Građanskopravna uredba se oslanja na fiksne iznose odštete, koje je odredila država Nizozemska. Za suprugu ili partnera žrtve je iznos odštete € 15.000. Dijete, roditelj, brat ili sestra žrtve dolaze u obzir za naknadu koja iznosi € 10.000.

Morate ispuniti nekoliko uslova da biste došli u obzir za naknadu štete.
Srodnici koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu podnijeti više zahtjeva za naknadu štete. Pod porodičnim odnosom prvog stepena podrazumijeva se odnos supružnika ili partnera i odnos roditelja i djece.
Naprimjer, majka koja je izgubila supruga i sina, može primiti naknadu štete za oba člana porodice, kao i roditelj koji je izgubio više djece. Za svaku žrtvu je potrebno podnijeti odvojen zahtjev.

Moguće je da smatrate da ste pretrpjeli štetu veću od navedena dva iznosa. Vama ostaje otvorena mogućnost za pokretanje građanskog postupka protiv države Nizozemske radi moguće naknade. U tom slučaju nema potrebe za podnošenjem zahtjeva prema ovoj uredbi.

Samo srodnici koji su pretrpjeli štetu uslijed smrti muške izbjeglice koja je u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravila u bazi nizozemskog bataljona. Ove uredba nije primjenjiva na nasljednika srodnika koji su navedeni u uredbi.

U presudi suda i u građanskopravnoj uredbi pod UN-bazom nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima podrazumijeva se teren fabrike u Potočarima na kojem se prije rata nalazila fabrika baterija i akumulatora. Na ovom bivšem terenu fabrike, s desne strane ceste od Srebrenice do Bratunca, smještene su bile hale montaže, skladišta i administrativna zgrada. Od aprila 1994. godine ovdje je bio smješten glavni štab nizozemskog bataljona. Karakteristične za bazu su bile ogromne hale fabrike baterija u kojima je nizozemski bataljon držao svoja vozila. S prednje strane ovih hala nalazila se velika livada. Teren UN-baze nizozemskog bataljona (Dutchbat) bio je ograđen visokom ogradom. Na krajevima ograde bila su postavljena stražarska mjesta nizozemskog bataljona.

Zemljišna lokacija na kojoj je podignuto Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine te bivša Fabrika akumulatora u Potočarima sastavni dio Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Građanskopravna uredba se odnosi na približno 350 muških izbjeglica koji su se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine nalazili u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima. U odnosu na ukupan broj žrtava genocida ovo je ograničena grupa. U presudi sud je odredio da je Nizozemska Država odgovorna za sudbinu grupe muških izbjeglica, koja se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine još _nalazila u halama fabrike baterija i akumulatora. Prema ocjeni suda nizozemski bataljon je djelovao protupravno u odnosu na ovu grupu muškaraca. Nizozemski bataljon (Dutchbat), naime, je trebao ovoj grupi ponuditi izbor da ostane u halama. Zbog nepružanja tog izbora oduzeta je ovim muškarcima (mala) mogućnost da ne padnu u ruke bosanskih Srba. Naime, u velikim halama bivše fabrike baterija i akumulatora, koje su pripadale UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima, muške izbjeglice su bile van vidokruga bosanskih Srba.

Ukoliko dolazite u obzir za naknadu štete, bit će Vam ponuđen ugovor o nagodbi za žrtvu na koju se odnosi Vaš zahtjev. Potpisivanje ugovora o nagodbi ima posljedice za Vas. Kao prvo: dobivate naknadu štete.  Drugo, više ne možete uspješno podnijeti tužbu građanskom sudu protiv države Nizozemske zbog protupravnog postupanja, kako je utvrđeno u presudi od 19. jula 2019. godine, kada je u pitanju žrtva za čiju smrt će Vam biti isplaćena naknada za štetu.

U rubrici zahtjevi ćete pročitati na koji način započinjete postupak zahtjeva. Popunite obrazac za zahtjev. Dužni ste sa dokumentima učiniti vjerovatnim da ispunjavate uslove navedene u uredbi. U rubrici dokumenti možete pročitati koje pismene dokumente tražimo od Vas. Priložite odgovarajuće dokumente.

Takođe možete pročitati našu brošuru

Brošura (PDF: 198.5 KB)