Komisija je završila svoje aktivosti.

Kancelarije u Sarajevu i Hagu bit će zatvorene
od 29. juna 2024. godine.


Ne možete više predati zahtjeve i žalbe, niti dostaviti dodatne informacije.

Ako je Vaš zahtjev odobren i imate pitanja u vezi toga, možete se obratiti na e-mail adresu office@nccpotocari.nl.
Molimo Vas da u e-mail navedete broj zahtjeva o kojem se radi, napišete svoje pitanje i Vaš broj telefona.

Brojevi

a. Broj primljenih zahtjeva od 15. juna 2021. do 15. juna 2023. 8.132
b. Brjo žrtava za koje su podneseni zahtjevi 2.690
c. Broj odobrenih zahtjeva 2.337
   a. Broj odobrenih zahtjeva na osnovu istrage – Frankenovog spiska 1.068
   b. Broj odobrenih zahtjeva na osnovu izjava 1.269
d. Ukupan iznos naknade štete € 23.761.174
e. Broj odbijenica 5.785
   a. Broj odbijenica na osnovu informacija iz baza podataka 2.958
   b. Broj odbijenica na osnovu izjava 2.827
f. Broj poslanih upita za dodatne informacije vezane za obrazloženje zahtjeva 4.025
g. Broj primljenih izjava 4.150
h. Broj poslanih poštanjskih pošiljki 28.500
i. Broj reakcija na odluku 360

 

Status od 24. juna 2024. Jedan broj zahtjeva još nije završen.