Kancelarije NCCP-a u Sarajevu i u Hagu su zatvorene od 1. jula 2024.
NCCP tada prestaje da postoji.


Dostavljanje novih zahtjeva nema svrhe!

Pošaljite dokumente koji nedostaju uz prethodno podnesene zahtjeve prije 15. maja 2024. Poslije tog datuma ne primamo dokumente.
Zahtjevi kojima tog datuma nedostaju dokumenti neće se moći obraditi.
Najradije primamo dokumente putem elektronske pošte, na adresu: office@nccpotocari.nl.

Šta je NCCP?

Nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari (NCCP) je nezavisni izvršilac građanskopravne uredbe Srebrenica.

Ova uredba se odnosi na srodnike stradalih muških izbjeglica koji su u popodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi UN-a u Potočarima. Supruga/partner, roditelji, djeca, braća i sestre ove specifične grupe žrtava su mogli podnijeti zahtjev za naknadu štete od 15. juna 2021. zaključno sa 14. junom 2023. godine.

Šta će se desiti sa mojim ranije podnesenim zahtjevom?

Zahtjevi koje je NCCP primio prije 15. juna 2023. će se u skladu sa procedurom razmatrati i obraditi do 30. juna 2024.