Introduction

Nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari (NCCP) je nezavisni izvršilac građanskopravne uredbe Srebrenica. Ova uredba se odnosi na srodnike stradalih muških izbjeglica koji su u popodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi UN-a u Potočarima. Supruga/partner, roditelji, djeca, braća i sestre ove specifične grupe žrtava su mogli podnijeti zahtjev za naknadu štete od 15. juna 2021. zaključno sa 14. junom 2023. godine.

Zahtjevi koje NCCP primi prije 15. juna 2023. godine obrađivaće se po propisanoj proceduri. Zahtjevi koji su podneseni 15. juna ili poslije 15. juna, Komisija neće obrađivati. Ako je Vaš zahtjev primljen 15. juna 2023. ili poslije 15. juna 2023., nećete dobiti potvrdu o prijemu od NCCP-a.

Kancelarije u Sarajevu i Hagu ostaju otvorene poslije 14. juna 2023. za razmatranje zahtjeva i upita o zahtjevima podnesenim prije 15. juna 2023. godine.

FAQ

Podneseni zahtjevi

Dobićete potvrdu o prijemu od Komisije. Vaš zahtjev će biti obrađen u skladu sa procedurom.

Podnijeli ste zahtjev prije 15. juna. Uobičajena procedura se odnosi na Vas. Dodatne informacije možete dostaviti nakon 15. juna.

Podnijeli ste zahtjev prije 15. juna. Tada se primjenjuje standardna procedura. U ovom slučaju, kontaktirajte nas. Također možete zatražiti povratni poziv putem obrasca ‘zahtjev za informacijama’ na ovoj web stranici.

FAQ

UN-baza nizozemskog bataljona (Dutchbat)

U presudi suda i u građanskopravnoj uredbi pod UN-bazom nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima podrazumijeva se teren fabrike u Potočarima na kojem se prije rata nalazila fabrika baterija i akumulatora. Na ovom bivšem terenu fabrike, s desne strane ceste od Srebrenice do Bratunca, smještene su bile hale montaže, skladišta i administrativna zgrada. Od aprila 1994. godine ovdje je bio smješten glavni štab nizozemskog bataljona. Karakteristične za bazu su bile ogromne hale fabrike baterija u kojima je nizozemski bataljon držao svoja vozila. S prednje strane ovih hala nalazila se velika livada. Teren UN-baze nizozemskog bataljona (Dutchbat) bio je ograđen visokom ogradom. Na krajevima ograde bila su postavljena stražarska mjesta nizozemskog bataljona.

Građanskopravna uredba se odnosi na približno 350 muških izbjeglica koji su se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine nalazili u UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima. U odnosu na ukupan broj žrtava genocida ovo je ograničena grupa. U presudi sud je odredio da je Nizozemska Država odgovorna za sudbinu grupe muških izbjeglica, koja se u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine još _nalazila u halama fabrike baterija i akumulatora. Prema ocjeni suda nizozemski bataljon je djelovao protupravno u odnosu na ovu grupu muškaraca. Nizozemski bataljon (Dutchbat), naime, je trebao ovoj grupi ponuditi izbor da ostane u halama. Zbog nepružanja tog izbora oduzeta je ovim muškarcima (mala) mogućnost da ne padnu u ruke bosanskih Srba. Naime, u velikim halama bivše fabrike baterija i akumulatora, koje su pripadale UN-bazi nizozemskog bataljona (Dutchbat) u Potočarima, muške izbjeglice su bile van vidokruga bosanskih Srba.

Takođe možete pročitati našu brošuru

Brošura (PDF: 198.5 KB)