Komisija je završila svoje aktivosti.

Kancelarije u Sarajevu i Hagu bit će zatvorene
od 29. juna 2024. godine.


Ne možete više predati zahtjeve i žalbe, niti dostaviti dodatne informacije.

Ako je Vaš zahtjev odobren i imate pitanja u vezi toga, možete se obratiti na e-mail adresu office@nccpotocari.nl.
Molimo Vas da u e-mail navedete broj zahtjeva o kojem se radi, napišete svoje pitanje i Vaš broj telefona.

Šta je komisija uradila?

Više informacije još slijedi.

Brojevi

Više informacije još slijedi.