Introduction

De Netherlands Compensation Commission Potočari (NCCP) is de onafhankelijke uitvoerder van de civielrechtelijke regeling Srebrenica. Deze regeling geldt voor de nabestaanden van de omgekomen mannelijke vluchtelingen die in de namiddag van 13 juli 1995 op de UN compound in Potočari verbleven. De echtgenote/partner, ouders, kinderen, broers en zussen van deze specifieke groep slachtoffers konden van 15 juni 2021 tot en met 14 juni 2023 een verzoek voor schadevergoeding indienen.

Verzoeken die de NCCP voor 15 juni 2023 heeft ontvangen, worden volgens de procedure beoordeeld. Verzoeken die op of na 15 juni worden ingediend, neemt de commissie niet in behandeling. Als uw verzoek op of na 15 juni 2023 is ontvangen, dan krijgt u van de NCCP geen ontvangstbevestiging.

De kantoren in Sarajevo en Den Haag blijven na 14 juni 2023 open voor de beoordeling van verzoeken en het beantwoorden van vragen over verzoeken die voor 15 juni 2023 zijn ingediend.

FAQ

Ingediende verzoeken

U krijgt van de NCCP een ontvangstbevestiging. Uw verzoek wordt volgens de procedure in behandeling genomen.

Ja. U heeft voor 15 juni uw verzoek ingediend. Voor u geldt de normale procedure. De aanvullende informatie kunt u na 15 juni indienen.

Ja. U heeft voor 15 juni uw verzoek ingediend. Dan geldt de normale procedure. In dit geval neemt u contact met ons op. Ook kunt u via het formulier ‘verzoek om informatie’  op deze website, vragen om teruggebeld te worden.

FAQ

UN compound

Onder de UN compound wordt in de uitspraak van de rechter en in de civielrechtelijke regeling verstaan het fabrieksterrein in Potočari waar voor de oorlog een batterij- en accufabriek gevestigd was. Op dit voormalige fabrieksterrein, gelegen aan de rechter kant van de weg van Srebrenica naar Bratunać, bevonden zich een assemblagehal, loodsen en een kantorengebouw. Vanaf april 1994 was hier het hoofdkwartier van Dutchbat gevestigd. Kenmerkend voor de compound waren de zeer grote hallen van de batterijfabriek waarin Dutchbat de voertuigen had staan. Aan de voorzijde van deze hallen was een groot grasveld. Het terrein van de UN compound was afgezet met een hoog hekwerk. Aan de randen van het hekwerk waren bewakingsposten van Dutchbat ingericht.
Tegenwoordig maakt de voormalige accufabriek in Potočari onderdeel uit van het Memorial Center Srebrenica-Potočari Monument en de begraafplaats voor de slachtoffers van de genocide van 1995.

De civielrechtelijke regeling heeft betrekking op de circa 350 mannelijke vluchtelingen die in de namiddag van 13 juli 1995 op de UN compound waren. Afgezet tegen het totale aantal slachtoffers van de genocide is dat een beperkte groep. De rechter heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het lot van de groep mannelijke vluchtelingen, die zich in de namiddag van 13 juli 1995 nog in de hallen van de voormalige batterij- en accufabriek bevonden. Volgens het oordeel van de rechter heeft Dutchbat onrechtmatig gehandeld ten opzichte van deze groep mannen. Dutchbat had deze mannen namelijk de keuze moeten bieden om achter te blijven in de hallen. Door die keuze niet te bieden heeft men deze mannen een (kleine) kans onthouden uit handen te blijven van de Bosnische Serven. In de grote hallen van de voormalige batterij- en accufabriek die nu tot de UN compound behoorden, waren de mannelijke vluchtelingen immers aan het zicht van de Bosnische Serviërs onttrokken.

U kunt ook onze brochure lezen

Brochure Nederlands (PDF: 195,9 KB)