De commissie heeft haar
werkzaamheden beëindigd.

De kantoren in Sarajevo en in Den Haag
zijn vanaf 29 juni 2024 gesloten.


U kunt geen verzoeken, bezwaren of aanvullende informatie meer indienen.

Is uw verzoek toegekend en heeft u daar vragen over, dan kunt u zich wenden tot e-mailadres office@nccpotocari.nl.
Vermeld dan s.v.p. het nummer van uw verzoek, uw vraag en uw telefoonnummer.

Wat heeft de commissie gedaan?

Informatie volgt.

De cijfers

Informatie volgt.