De commissie

Op 2 juli 2020 is de Commissie uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica ingesteld - het huidige Netherlands Compensation Commission Potočari. We geven op een onafhankelijke, laagdrempelige en buitengerechtelijke wijze uitvoering aan de schaderegeling.

Het mandaat van de commissie

In de uitvoering van de taak zijn we gebonden aan twee uitgangspunten: de uitspraak van de Hoge Raad en de schaderegeling waarmee de Nederlandse regering aan het arrest invulling heeft gegeven.

We zijn onafhankelijk en verantwoordelijk voor:

  • Het ontvangen en registreren van verzoeken voor een schadevergoeding.
  • Het beoordelen van het ingediende verzoek.
  • Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de verzoeker, het afwijzen van het verzoek of het opvragen van nadere informatie bij de verzoeker en op basis daarvan aanvullend beslissen over het verzoek.

De samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit drie leden met een goede staat van dienst op het terrein van het recht, geschillenbeslechting en buitenlands beleid. Mevrouw Sylvia Wortmann is voorzitter van de commissie die verder bestaat uit de heer Fred Hammerstein en de heer Ed Kronenburg. De heer Horst Junk is secretaris van de commissie. De commissie betrekt verschillende expertises die behulpzaam kunnen zijn bij de uitvoering van haar taak.

Mevrouw Mr. S.F.M. Wortmann

Sylvia Wortmann (1956) is sinds 2004 lid van de Raad van State. Zij was eerder onder meer hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht, raadadviseur en hoofd van de sector straf- en sanctierecht bij het ministerie van Justitie.

De heer Mr. A. Hammerstein

Fred Hammerstein (1946) was hoogleraar geschilbeslechting en voormalig vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij was voorzitter Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.

De heer Mr. E. Kronenburg

Ed Kronenburg (1951) is een voormalig topambtenaar. Hij was onder andere Secretaris Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, grootmeester van het Koninklijk Huis en ambassadeur in Parijs en Peking.