Verzoeken

U kunt een verzoek voor een schadevergoeding bij ons indienen vanaf 15 juni 2021 tot en met 14 juni 2023. Nieuwe verzoeken ingediend op 15 juni 2023 of later nemen we niet meer in behandeling.

Hoe dient u een verzoek in?

Voor u een verzoek indient dient u de voorwaarden te lezen.

 

De verzoekprocedure bestaat uit 6 stappen.

 • Stap 1: Vraag een verzoekformulier op
 • Stap 2: Vul het formulier in en voeg de benodigde documenten toe
 • Stap 3: Maak uw familierelatie aannemelijk
 • Stap 4: Dien uw verzoek in (dat kan op vijf manieren)
 • Stap 5: Behandeling van het verzoek
 • Stap 6: Vervolg

FAQ

 

 • Geef aan wie u bent, waar u woont en hoe we u het beste kunnen bereiken.
  Identificeer u d.m.v. een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart (het waarmerken van een kopie kan bij de gemeente of een notaris)*. Of laat uw paspoort of identiteitskaart zien op ons kantoor in Den Haag (Nederland) of in Sarajevo (Bosnië).
 • Geef de naam van het familielid dat u verloren heeft. Sluit een kopie bij van de overlijdensakte.

* Lak uw nationaal identificatienummer (zoals het BSN-nummer) weg als het gaat om een gewaarmerkte kopie van een paspoort of identiteitskaart uit een ander land dan Bosnië.

Geef aan welke familierelatie u met het slachtoffer had. We vragen u de volgende documenten schriftelijk aan te leveren om uw familierelatie met het slachtoffer aannemelijk te maken.

 

 • Als u een echtgenote was van het slachtoffer toen hij overleed:
  • een kopie van een huwelijksakte, waaruit blijkt dat u een huwelijksrelatie met het slachtoffer had.
 • Als u een samenlevingsrelatie had van tenminste drie jaar met het slachtoffer toen hij overleed:
  • Een kopie van een document of een schriftelijke verklaring van twee getuigen, waaruit volgt dat u toen het slachtoffer overleed drie jaar of langer ongetrouwd met hem samenleefde. De getuigen moeten hun verklaring ten overstaan van een gemeenteambtenaar of notaris hebben afgelegd.
 • Als u een samenlevingsrelatie had van minder dan drie jaar met het slachtoffer toen hij overleed:
  • een kopie van de geboorteakte van een kind waaruit blijkt dat uit de samenlevingsrelatie een kind is geboren binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van het slachtoffer.
 • Als u een kind bent van het slachtoffer:
  • een kopie van uw geboorteakte waaruit blijkt dat u een kind bent van het slachtoffer.
 • Als u een ouder bent van het slachtoffer:
  • een kopie van de geboorteakte van het slachtoffer waaruit blijkt dat u de ouder bent van het slachtoffer.
 • Als u een broer of zus bent van het slachtoffer:
  • een kopie van uw geboorteakte en van de geboorteakte van het slachtoffer, waaruit in samenhang blijkt dat u een broer of zus van het slachtoffer bent.

 

Als u een andere nabestaande bent, met een familierelatie die hiervoor niet genoemd wordt:

 • U kunt zelf kiezen op welke wijze u aannemelijk maakt:
  • dat u een nabestaande bent van het slachtoffer;
  • dat u schade hebt gelden door het overlijden van het slachtoffer.

Onderteken uw verzoek en stuur het verzoekformulier en de vereiste documenten naar de commissie:

 

 • Via mail naar office@nccpotocari.nl
 • Per post naar het kantoor in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland)
 • In persoon op ons kantoor in Sarajevo (Bosnië) of in Den Haag (Nederland)
 • Via de fax naar +31 70 326 22 12
 • Via ShareFile door via office@nccpotocari.nl te vragen om een toezending van een e-mail met een koppeling waarmee u uw verzoek kunt uploaden

U ontvangt een ontvangstbevestiging zodra we het verzoek hebben ontvangen. Als uw verzoek niet compleet is volgt een ontvangstbevestiging met de vraag om de ontbrekende informatie aan te leveren. We streven ernaar uw verzoek binnen drie maanden na ontvangst van alle nodige informatie af te handelen.
Hoe we te werk gaan kunt u lezen in het uitvoeringsprotocol.

We beoordelen uw informatie zoals vermeld in het verzoekformulier

 • Is het aannemelijk dat het slachtoffer op de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound verbleef?
 • Is er sprake van een familierelatie als genoemd in de regeling?

 

Alle informatie is volledig en correct

U komt in aanmerking voor de schadevergoeding.

 

Er zijn onduidelijkheden

We vragen u schriftelijk om aanvullende informatie te leveren.

 

Uw aanvullende informatie is niet overtuigend

U komt niet in aanmerking voor de schadevergoeding.

Wel in aanmerking

 • U ontvangt een brief met onze beslissing en in tweevoud een vaststellingsovereenkomst.
 • Tekenen van de vaststellingsovereenkomst is tegen finale kwijting. Lees wat dat betekent onder voorwaarden.
 • Bent u akkoord? Vul op de overeenkomsten uw bankrekening in, onderteken beide exemplaren en stuur er één per post naar de commissie in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland).
 • We vragen het ministerie van Defensie het schadevergoedingsbedrag op uw bankrekening te storten.
 • U ontvangt de vergoeding binnen 4 weken nadat we de door u ondertekende vaststellingsovereenkomst hebben ontvangen.

Niet in aanmerking

 • U ontvangt een brief met de vermelding van de reden(en) voor de afwijzing.
 • Bezwaar of beroep indienen is niet mogelijk.

De verzoekprocedure in 1 oogopslag

Infographic Nederlands (PDF: 82,7 KB)