Regeling

De regeling voorziet in een schadevergoeding van € 15.000,- als u echtgenoot of partner van het slachtoffer als bedoeld in de regeling was. Kind, ouder, broer of zus kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van € 10.000,-. De Nederlandse Staat gaat er dus vanuit dat echtgenoten een schade hebben geleden van € 150.000,- in totaal en andere genoemde nabestaanden een schade van € 100.000,- in totaal.

FAQ

  • U kunt op grond van deze schaderegeling geen aanspraak maken op een hoger bedrag.
  • De schadevergoeding die in geval van toekenning van uw verzoek aan u wordt uitbetaald, wordt uitbetaald tegen finale kwijting. Dat houdt in dat u niet meer met succes bij de civiele rechter een vordering kunt indienen voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het lot van uw familielid dat in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound in Potočari verbleef en voor wiens overlijden de schadevergoeding aan u wordt uitgekeerd.

De schaderegeling Srebrenica dient ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juli 2019. De hoogste rechter heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari verbleven. De Hoge Raad stelde de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat vast op 10 procent van de schade, die de nabestaanden als gevolg van onrechtmatig handelen hebben geleden.

 

Het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de civielrechtelijke regeling Srebrenica ontworpen voor de afwikkeling van de schade richting nabestaanden. De regeling biedt u als nabestaande een mogelijkheid om laagdrempelig en zonder tussenkomst van advocaten een schadevergoeding te ontvangen. De regeling vormt een alternatief voor een veelal langdurige, gecompliceerde en emotioneel belastende schadestaatprocedure. De regeling beoogt een eenvoudige en snelle procedure die tegelijkertijd zorgvuldig en betrouwbaar is. Dit betekent wel dat minder rekening wordt gehouden met de specifiek individuele situatie rond elke verzoek. Maar in het geval van een in de regeling genoemde familierelatie wordt er bij voorbaat vanuit gegaan dat schade is geleden. De moeilijke weg om uw schade aan te tonen blijft u bij deze regeling bespaard.

Civielrechtelijke regeling & toelichting

Civielrechtelijke regeling & toelichting (PDF: 392,0 KB)