Voorwaarden

U krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden als u in aanmerking komt voor de schadevergoeding voor het slachtoffer waar uw verzoek betrekking op heeft. Dit is een document met afspraken. Eén daarvan is dat u de schadevergoeding ontvangt tegen finale kwijting. Dat houdt in dat u niet meer met succes bij de civiele rechter een vordering kunt indienen voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het lot van uw familielid dat in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound in Potočari verbleef, voor wiens overlijden de schadevergoeding aan u wordt uitgekeerd.

Wat moet u nog meer over de regeling weten

  • Op grond van de Regeling kan een broer of zus van een slachtoffer die een vergoeding toegekend heeft gekregen, geen tweede vergoeding ontvangen. Alleen de echtgenote of partner, de ouders en kinderen die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben, kunnen meer dan één schadevergoeding ontvangen. Dit betekent: Als u als broer of zus de vaststellingsovereenkomst ondertekent, komt u niet in aanmerkingen voor een andere schadevergoeding. Als u als eerstegraads familielid de vaststellingsovereenkomst ondertekent, kunt u geen schadevergoeding meer krijgen voor uw broer of zus.
  • De hoogte van de vergoeding die u kunt krijgen op grond van de schaderegeling staat vast. U kunt op grond van de regeling geen aanspraak maken op een hoger schadevergoedingsbedrag.
  • Als u het verzoek voor 15 juni 2023 heeft ingediend en voor de schadevergoeding in aanmerking komt, ontvangen in het geval van uw overlijden uw bewezen erfgenaam/erfgenamen de schadevergoeding.
  • Als u een verzoek heeft ingediend, heeft u tevens verklaard bekend te zijn met ‘het uitvoeringsprotocol’ en gaat u akkoord met de daarin genoemde verplichtingen. Lees het uitvoeringsprotocol.
  • U kunt geen bezwaar en/of beroep indienen als uw verzoek wordt afgewezen.

Uitvoeringsprotocol

In het uitvoeringsprotocol vindt u een gedetailleerde uitwerking van onze werkwijze. Lees het uitvoeringsprotocol. Als u een verzoek heeft indiend, heeft u verklaard bekend te zijn met ‘het uitvoeringsprotocol’ en gaat u akkoord met de daarin genoemde verplichtingen.