Uslovi

Šta treba da znate. Ponudit ćemo Vam ugovor o nagodbi ukoliko dolazite u obzir za naknadu štete za žrtvu na koju se odnosi Vaš zahtjev. Iznos koji će se isplatiti podnositelju uslijed ugovora o nagodbi se smatra nadoknadom za svu štetu koju je podnositelj pretrpio i bit će isplaćen uz konačno namirenje svih mogućih potraživanja podnositelja prema nizozemskoj državi, bez daljeg potraživanja po tom osnovu. To znači da više ne možete uspješno podnijeti tužbu građanskom sudu za odgovornost države Nizozemske za sudbinu člana Vaše porodice, za čiju smrt će Vam biti isplaćena naknada.

Šta trebate dodatno znati o uredbi

  • Na osnovu Uredbe, brat ili sestra žrtve, kojima je dodijeljena već jedna naknada, ne mogu dobiti drugu naknadu. Samo supruga ili partner, roditelji i djeca koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu dobiti više od jedne naknade štete. To znači da, kada Vi kao brat ili sestra potpišete sporazum o nagodbi, više ne dolazite u obzir za drugu naknadu. Kada kao prvostepeni član porodice potpišete sporazum o nagodbi, više ne možete primiti naknadu za brata ili sestru.
  • Iznos naknade koji možete dobiti na osnovu zahtjeva je fiksan. Ne možete tražiti veći iznos naknade na osnovu ove uredbe.
  • Ako ste zahtjev podnijeli prije 15. juna 2023. i ispunjavate uslove za naknadu štete, Vaš dokazani nasljednik/nasljednici će dobiti naknadu štete u slučaju Vaše smrti.
  • Ako ste podnijeli zahtjev, također ste izjavili da ste upoznati sa ‘sprovedbenim protokolom’ i da ste saglasni sa obavezama navedenim u istom. Pročitajte Sprovedbeni Protokol.
  • Ne možete uložiti prigovor i/ili žalbu ukoliko Vaš zahtjev bude odbijen.

U sprovedbenom protokolu (PDF formatu) naći ćete detaljni opis načina našeg rada. Pročitajte sprovedbeni protokol. Podnošenjem zahtjeva izjavljujete da ste upoznati sa sprovedbenim protokolom i da se slažete sa obavezama navedenim u istom.