Uslovi

Šta trebate znati prije podnošenja zahtjeva. Ponudit ćemo Vam ugovor o nagodbi ukoliko dolazite u obzir za naknadu štete za žrtvu na koju se odnosi Vaš zahtjev. Iznos koji će se isplatiti podnositelju uslijed ugovora o nagodbi se smatra nadoknadom za svu štetu koju je podnositelj pretrpio i bit će isplaćen uz konačno namirenje svih mogućih potraživanja podnositelja prema nizozemskoj državi, bez daljeg potraživanja po tom osnovu. To znači da više ne možete uspješno podnijeti tužbu građanskom sudu za odgovornost države Nizozemske za sudbinu člana Vaše porodice, za čiju smrt će Vam biti isplaćena naknada.

Šta trebate dodatno znati o uredbi

  • Na osnovu Uredbe, brat ili sestra žrtve, kojima je dodijeljena već jedna naknada, ne mogu dobiti drugu naknadu. Samo supruga ili partner, roditelji i djeca koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu dobiti više od jedne naknade štete. To znači da, kada Vi kao brat ili sestra potpišete sporazum o nagodbi, više ne dolazite u obzir za drugu naknadu. Kada kao prvostepeni član porodice potpišete sporazum o nagodbi, više ne možete primiti naknadu za brata ili sestru.
  • Ukoliko imate porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, možete podnijeti više od jednog zahtjeva za naknadu štete. Za svaku žrtvu je potrebno podnijeti odvojen zahtjev.
  • Iznos naknade koji možete dobiti na osnovu zahtjeva je fiksan. Ne možete tražiti veći iznos naknade na osnovu ove uredbe.
  • Mogućnost podnošenja zahtjeva nije prenosiva na druge osobe i uredba nije primjenjiva na nasljednike srodnika.
  • Ukoliko ste podnijeli zahtjev i dolazite u obzir za naknadu štete, će u slučaju Vaše smrti Vaši zakonski nasljednici primiti odštetu.
  • Podnošenjem zahtjeva izjavljujete da ste upoznati sa ‘sprovedbenim protokolom’ i da se slažete sa obavezama navedenim u istom. Pročitajte sprovedbeni protokol ovdje.
  • Ne možete uložiti prigovor i/ili žalbu ukoliko Vaš zahtjev bude odbijen.

FAQ

Od Vas tražimo određeni broj dokumenata. Zašto?

  • Sa identifikacionim dokumentom možete pokazati da Vi sami podnosite zahtjev.
  • Dokumenti sa kojima morate učiniti vjerovatnim da ste u srodstvu sa žrtvom osiguravaju da samo ljudi koji imaju pravo na naknadu na osnovu uredbe mogu predati zahtjev.
  • U slučaju korištenja izjava svjedoka da bi se učinilo vjerovatnim da ispunjavate jedan od uslova za naknadu štete, to moraju biti izjave od najmanje dva svjedoka koje su date pred opštinskim službenikom ili notarom. To tražimo kako bi bolje procijenili pouzdanost izjava.

Sprovedbeni protokol

U sprovedbenom protokolu (PDF formatu) naći ćete detaljni opis načina našeg rada. Pročitajte sprovedbeni protokol. Podnošenjem zahtjeva izjavljujete da ste upoznati sa sprovedbenim protokolom i da se slažete sa obavezama navedenim u istom.