Pozadina

Apelacioni sud je u 2017. godini donio presudu prema kojoj je država Nizozemska djelimično (30%) odgovorna za smrt približno 350 muškaraca i dječaka (u Srebrenici). Radi se o muškarcima i dječacima koje je nizozemska vojska u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine. istjerala iz baze.

Država Nizozemska kao i srodnici preminulih su uložili žalbe. Vrhovni sud je 2019. godine donio presudu prema kojoj država Nizozemska nije pružila zaštitu za približno 350 muških izbjeglica koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima. Vrhovni sud je utvrdio da je država Nizozemska odgovorna za 10 posto pretrpljene štete srodnika nastradalih izbjeglica. Država Nizozemska sprovodi ovu presudu putem građanskopravne uredbe.

U februaru 2020. godine, Vijeće ministara je donijelo odluku o okviru uredbe za naknadu štete. Detalji uredbe su objavljeni 17. decembra 2020. godine. Drugog jula 2020. godine osnovana je Komisija za sprovedbu građanskopravne uredbe Srebrenica – trenutna nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari. Odgovorni smo za nezavisno sprovođenje građanskopravne uredbe.